Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

1. Somo Oy

2. Hostel Buisto Ky

3. Koskenvaaran Asuntopiiri Ky

 

1.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Somo Oy:n palveluita.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Somo Oy (Y-tunnus:2734873-6)
Antinkatu 11
28100 Pori

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
info@torgethotel.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
 • Nimi, syntymäaika, asiakasnumero, yhteystiedot(yhteydenottoa varten), arvo tai ammatti, kielikoodi, sukupuoli, kansalaisuus, asiakkaan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten lukumäärä ja laskutusyhteystiedot.
 • Varaustiedot
 • Asiakkaan toiveisiin liittyvät tiedot esim. Huoneen tasotieto ja tiedot hänen haluamistaan palveluista.
 • Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot sekä laskutustiedot.
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista, sairauksista, jotka ovat tarpeellisia asiakkaan pyytämän palvelun toteuttamiseksi.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • Varausten hoitaminen
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen
 • Asiakkaiden majoittumiseen ja ruokailuun liittyvien toiveiden seuraaminen ja analysointi

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Somo Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Asiakastietoja säilytetään tietojen käsittelijöiden lukituissa konesaleissa. Palvelimet on suojattu asianmukaisesti tietomurtoja vastaan.

Somo Oy säilyttää asiakastietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä info@torgethotel.fi Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Somo Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla:
info@torgethotel.fi

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille. Emme luovuta tietoja markkinointia varten.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan lasku
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Somo Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:
info@torgethotel.fi