Siirry sisältöön

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Somo Oy, Hostel Buisto Ky ja Koskenvaaran Asuntopiiri Ky

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

1. Somo Oy

2. Hostel Buisto Ky

3. Koskenvaaran Asuntopiiri Ky

 

1.

Somo Oy:n Tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Somo Oy:n palveluita.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Somo Oy (Y-tunnus:2734873-6)
Antinkatu 11
28100 Pori

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
info@torgethotel.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
 • Nimi, syntymäaika, asiakasnumero, yhteystiedot(yhteydenottoa varten), arvo tai ammatti, kielikoodi, sukupuoli, kansalaisuus, asiakkaan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten lukumäärä ja laskutusyhteystiedot.
 • Varaustiedot
 • Asiakkaan toiveisiin liittyvät tiedot esim. Huoneen tasotieto ja tiedot hänen haluamistaan palveluista.
 • Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot sekä laskutustiedot.
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista, sairauksista, jotka ovat tarpeellisia asiakkaan pyytämän palvelun toteuttamiseksi.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • Varausten hoitaminen
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen
 • Asiakkaiden majoittumiseen ja ruokailuun liittyvien toiveiden seuraaminen ja analysointi

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Somo Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Asiakastietoja säilytetään tietojen käsittelijöiden lukituissa konesaleissa. Palvelimet on suojattu asianmukaisesti tietomurtoja vastaan.

Somo Oy säilyttää asiakastietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä info@torgethotel.fi Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Somo Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla:
info@torgethotel.fi

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille. Emme luovuta tietoja markkinointia varten.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan lasku
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Somo Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita sivuston käytön analytiikkaan.

Hyödynnämme Google Analyticsia sivustomme käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua ja tietojen voimassaoloaika on 30 s – 14 kk. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä. Analytiikkakumppanimme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla:
info@torgethotel.fi

2.

Hostel Buisto Ky:n Tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Hostel Buisto ky:n palveluita.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Hostel Buisto Ky (Y-tunnus:1927076-4)
Itäpuisto 13
28100 Pori

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
info@hostelbuisto.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
 • Nimi, syntymäaika, asiakasnumero, yhteystiedot(yhteydenottoa varten), arvo tai ammatti, kielikoodi, sukupuoli, kansalaisuus, asiakkaan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten lukumäärä ja laskutusyhteystiedot.
 • Varaustiedot
 • Asiakkaan toiveisiin liittyvät tiedot esim. Huoneen tasotieto ja tiedot hänen haluamistaan palveluista.
 • Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot sekä laskutustiedot.
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista, sairauksista, jotka ovat tarpeellisia asiakkaan pyytämän palvelun toteuttamiseksi.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • Varausten hoitaminen
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen
 • Asiakkaiden majoittumiseen ja ruokailuun liittyvien toiveiden seuraaminen ja analysointi

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Hostel Buisto Ky:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Asiakastietoja säilytetään tietojen käsittelijöiden lukituissa konesaleissa. Palvelimet on suojattu asianmukaisesti tietomurtoja vastaan.

Hostel Buisto Ky säilyttää asiakastietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy Hostel Buisto ky:n omilla työntekijöillä. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä info@hostelbuisto.fiPyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Somo Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla:
info@hostelbuisto.fi

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille. Emme luovuta tietoja markkinointia varten.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan lasku
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Hostel Buisto Ky huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

3

Koskenvaaran asuntopiiri ky Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

 Koskenvaaran asuntopiiri ky

Yrjönkatu 5, 28100 Pori

2438738-5

Yhteyshenkilö

 Ulla Koskenvaara

+358 50 564 2224

asuntopiiri@asuntopiiri.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta

 • Toteuttaaksemme vuokraustoimeksiannon käsittelemme toimeksiantajamme henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään myös hakemuksissa ja vuokradokumenteissa sekä niiden liitteissä osana sopimusta.
 • Kiinteistövälitysliikkeittä koskeva lainsäädäntö ja muut lakisääteiset velvoitteet, mm toimeksiantoon liittyvät henkilö-, kohde- ja tapahtumatiedot tallennetaan
 • Laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen.
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Asiakasviestintä ja markkinointi
 • Suostumukseen perustuva tietojen tallentaminen.
 • Rahanpesulakiin liittyvä velvoite

Rekisterin sisältämät tiedot

Toimeksiantopäiväkirjassa ja sen liitteissä käsitellään tai voidaan käsitellä seuraavia tietoja.

 • Asiakkaan perustiedot, kuten koko nimi, osoite, kieli
 • Omasta tai yrityksen puolesta toimivan henkilön henkilötunnus ja y-tunnus
 • Asiakkaan suostumukseen perustuvat tiedot
 • Vuokralaisen luottotiedot ja muut taloudelliset tiedot vuokranmaksukyvyn arvioimista varten
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

Rahanpesulain valvonta koskevia rekisteritietoja

 Mistä tietoja kerätään

 Henkilötietoja kerätään asiakkaalta toimeksiantosopimuksen tai vuokratarjouksen ja muiden toimeksiantoon liittyvien tapahtumien , selonottovelvollisuuden täyttämisen ja asiakirjojen laatimisen yhteydessä, rekisterinpitäjän palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan asiakkaalta esim. Kohde-esittelyssä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös mm. Väestörekisteristä ja muista viranomaisrekistereistä sekä luottotietorekistereistä.

Mihin tietoja voidaan antaa

 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten edellyttämänä.
 • Perintä: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille jos se on tarpeen sopimuksen käytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi.
 • Tietohallinnon ulkoistaminen: Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös rekisterinpitäjän järjestelmien palveluntarjoajien toimesta, mutta vain rekisterinpitäjän lukuun. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi myynti-ilmoitusportaalit ja kiinteistövälitysjärjestelmät.

Tietoja ei säännöllisesti siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle. Koskenvaaran asuntopiiri Ky huolehtii tietoja käsitellessä ja siirrettäessä tietoturvan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Miten suojaamme henkilötietoja

 Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta käsittelemiseltä. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja kolmansien osapuolien työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi välttämätöntä.

Kun henkilötietoja käsittelee kolmas osapuoli rekisterinpitäjän lukuun, on rekisterinpitäjän ja kolmannen osapuolen sopimuksilla huolehdittu tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

Tietojen säilytysaika

 Toimeksiantopäiväkirjan  tietoja säilytetään kymmenen vuotta toimeksiannon päättymisestä.

Rahanpesulakiin liittyviä tietoja säilytetään viisi vuotta. Tietoja voidaan edelleen säilyttää jos se on tarpeen rikostutkinnan, oikeudenkäynnin taikka rekisteripitäjän tai sen palveluksessa olevan oikeuden turvaamiseksi.

Muut henkilötiedot poistetaan kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötiedot perustuvat ainoastaan asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.

Asiakkaan oikeudet

 • Oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Asiakas voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. Silloin kun asiakas kiistää henkilötietojen paikkaansapitävyyden.
 • Suostumukseen perustuvan tiedon poistaminen.
 • Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille, mikäli hän katsoo että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.